Blogg

Jobba smartare med BookitWise

Vårt rumsbokningssystem BookitWise gör det smidigt och enkelt att boka möten och underlättar arbetsflödet för dig och dina medarbetare. Ibland behöver du och dina gruppmedlemmar avskildhet för att diskutera viktiga frågor, eller kanske vill ni bara kunna brainstorma en stund. Använd de produktiva miljöer som redan finns tillgängliga och boka in möten med dina kollegor, eller kunder med BookitWise – lättare att göra ett bra jobb bättre!

Videokonferens

Video conference

Bookitwise also facilitates the user with conference rooms, if required. With these conference rooms, the meeting can be conducted from the different location as well

Read more

Integrering

microsoft outlook exchange- server

Integrerad Med Microsoft Outlook® & Exchange Server

BookitWise is the web-based software system, integrated with Microsoft Outlook, Active Directory and Exchange Server.

Read more

Resursbokning

Resursbokning
Resource Reservation System is the main feature of BookitWise Software, where, the user can get an idea about the availability of meeting rooms and conference rooms on a particular date.

Read more